Editor

Mateu Servera (webpage)

Mateu Servera Barceló és doctor en Psicologia, psicòleg especialista en psicologia clínica i professor de la Universitat de les Illes Baleares des de l’any 1993. La seva activitat docent s’ha centrat en assignatures de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, fonamenalment en psicopatologia infantil i intervenció en trastorns del comportament infantils. La seva activitat de recerca s’ha centrat en el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat i problemes relacionats de comportament i d’aprenentatge, i en els darrers anys més específicament en el Tempo Cognitiu Lent. És responsable del grup de recerca de Desenvolupament i Psicopatologia. La seva activitat de transferència del coneixement s’ha centrat en la Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil i d’altres iniciatives relacionades, que precisament són l’objecte d’aquest blog. I a més a més és responsable del Servei Universitari d’Atenció Psicològica de la UIB.

A més, ha desenvolupat tasques de gestió en l’àmbit universitari ocupant, entre d’altres càrrecs, la direcció del Departament de Psicologia i el vicerectorat d’ordenació acadèmica.