Arxiu d'etiquetes: DEPRESSIÓ

Los antidepresivos no son la opción adecuada para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes

Origen: Los antidepresivos no son la opción adecuada para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes

Cipriani, A.; Zhou, X.; Del Giovane, C, et al. (2016). Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. The Lancet. Published Online. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30385-3

L’ACTAD i els infants

L’Associació Catalana per al Tractament de l’Ansietat i la Depressió té una web divulgativa senzilla però interessant per als interessats en Psicopatologia. A més, en el cas dels infants té un apartat dedicat a l’Ansietat Infantil. Hi trobareu una breu explicació de què són els diferents trastorns i els criteris diagnòstics que s’utilitzen (tant els de l’Associació de Psiquiatria Americana -DSM- com els de l’Organització Mundial de la Salut – CIE-)

SDQ: Pares i mestres que avaluen infants difícils

Cada vegada més a internet pots fer tot tipus d’escales i qüestionaris per mesurar el que vulguis. Per infants difícils val la pena esmentar el SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) de Goldman. En primer lloc perquè s’han publicat bastants treballs amb ell (i es mostra bastant útil), en segon lloc perquè és gratuït, en tercer lloc perquè investigadors i professionals se’l poden davallar en múltiples llengües (català i espanyol incloses), i els pares i mestres el poden cumplimentar online (en espanyol i en altres llengües) i obtenir un informe directament… Cal remarcar que un qüestionari o escala aïllada només és una dada, mai se’n pot extreure cap conclusió sense l’ajut d’un fonament clínic de base.