Arxiu d'etiquetes: LEGISLACIÓ

Publicada al BOE la llei General de Salut Pública (Psicòleg Sanitari)

INFORMACIÓ DEL COPIB Palma, 6 d’octubre de 2011

PUBLICADA AL BOE LA LLEI GENERAL DE SALUT PÚBLICA

QUE RECONEIX LA PROFESSIÓ DE PSICÒLEG GENERAL SANITARI

Us informem que ahir la Llei va ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el darrer pas per fer-la efectiva, i en ella es recull la disposició addicional setena. Regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari, per la qual es crea la professió sanitària generalista de psicòleg, denominada Psicòleg general sanitari.

El text reconeix legalment al Psicòleg General Sanitari la condició de Professional Sanitari i estableix les competències professionals en l’àrea de la salut que se li reserven específicament (en concret, segons es cita en la Llei “la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris”).

Finalment, la Llei especifica que es prorroga durant tres anys el procediment establert en la disposició addicional sisena de la Llei d’Economia Social, que possibilita que els psicòlegs que acrediten complir uns requisits específics puguin inscriure les seves consultes de psicologia com a centres sanitaris o incorporar-se com professionals a la cartera de serveis d’altres centres sanitaris.

Si esteu interessats a accedir al text complet de la disposició addicional setena. Regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari. (pàgs. 30 i 31 del BOE) podeu punxar en el següent enllaç aquí.

Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears

C/ Manuel Sanchís Guarner, 1. 07004 Palma.

Telf. 971 76 44 69; Fax: 971 29 19 12

copib / http://www.copib.es