Què és la UAPI?

La Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) va néixer l’any 2007 com una unitat de suport als infants del PDI, del PAS i dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB). En aquell moment també funcionava una Unitat d’Avaluació del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) oberta tothom des de l’any 2000. Atès la demanda rebuda en ambdues unitat es va decidir en primer lloc unificar tots els serveis sota la denominació de la UAPI i a la vegada obrir-los a totes les persones interessades. Poc temps després la UAPI es va integrar en el Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) de l’Institut d’Investigacions en Ciènciès de la Salut (IUNICS) amb la idea de potenciar la translació de la recerca bàsica de diversos grups de l’àmbit de la Psicologia cap a la societat en general.

La UAPI treballa, doncs, en el camp de la psicopatologia infantil i els trastorns d’aprenetatge amb la idea de millorar els protocols d’avaluació i diagnòstic, i oferir eines de suport i de tractament útils per a pares, educadors i infants i joves afectats.

Podeu trobar més informació sobre les activitats de la UAPI en aquests llocs:

  • TDAH_FAQ: Preguntes i respostes sobre el TDAH <link>
  • La plana de serveis del LabCSD-UAPI <link>
  • La plana de “Tecnologia UIB <link> (informació sobre el Protocol ImAt)
  • El Blog del Protocol ImAt per TDAH <link>
  • Mapa de situació:
    • la UAPI a l’Edifici d’Instituts Universitaris (IUNICS). Campus UIB <link>
    • La UAPI a l’Edifici de Sa Riera. Palma <Link>


Anuncis