Què és la UAPI?

La Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) forma part del grup de “Desenvolupament i Psicopatologia” de la Universitat de les Illes Balears i del l’Institut Universitari d’Investigaciones en Ciències de la Salut (DevPsy).
Des de l’any 2000 la UAPI está especialitzada en l’avaluació, diagnòstic i assessorament d’infants amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), i a més actualment també pot oferir aquest servei per joves i adults. Per altra banda, atèn qualsevol consulta relacionada amb els trastorns psicopatològics i del neurodesenvolupament a la infància i l’adolescència.
La missió fonamental de la UAPI és translladar a la pràctica clínica els avenços que el grup va generant amb la recerca.
Més info: